Можете да използвате етикетите, за да организирате елементите от кампанията си по избран от вас начин.  Изготвяйте отчети за ефективността на марковите ключови думи спрямо тази на немарковите.  Измервайте доколко са ефективни рекламите, в които се споменава „безплатно изпробване“, в сравнение с тези, съдържащи „безплатна доставка“.  Или просто поставете етикети на любимите си ключови думи, за да можете да ги преглеждате бързо всяка сутрин.от Джон Диорио (Jon Diorio), старши продуктов мениджър