Тази седмица въвеждаме повече подробности за вашия качествен рейтинг в AdWords. Чрез придвижване на курсора на мишката върху състоянието на ключова дума в раздела „Ключови думи“ ще видите традиционните числени стойности от 1 до 10, както и нови стойности за всеки основен фактор за качествения рейтинг. Новите стойности са в относителна скала, така че да разберете дали вашата ефективност, очаквана честота на кликване, уместност на рекламите, както и практическата работа на целевата ви страница са на, над или под средното ниво в сравнение с другите рекламодатели.


От рекламодатели разбрахме, че да разполагате с повече информация за качествения рейтинг, може да ви помогне по-добре да насочите усилията си за подобряване на ефективността. Подобряването на качеството на рекламите е чудесно и за потребителите. И една заключителна забележка: Това нововъведение ви дава информация, която можете да използвате, за да подобрите качествения си рейтинг, но то не променя начина, по който се изчисляват рейтингът или рекламният ранг.

Джен Хуанг (Jen Huang) и Али Милър (Ali Miller)
Продуктови мениджъри за AdWords

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords