Автоматизираните правила вече могат да се създават за повече от един AdWords акаунт, което ще ви помогне да управлявате множество акаунти по-ефективно. За да започнете, трябва да изберете меню "Автоматизиране", докато сте в раздел "Ефективност" или "Бюджет" на страницата "Моят клиентски център".

В тази статия са описани подробно стъпките как да създадете автоматизирани правила. Като цяло процесът не се различава особено от процеса за индивидуални акаунти, добавени са само опция за избиране на акаунт и валута.



Не забравяйте да изберете "Визуализация на резултатите" преди да запазите автоматизираното правило, за да се уверите, че е зададено коректно, а също така и да видите какви промени ще бъдат отразени за първия избран от вас акаунт.



Примери за често използвани автоматизирани правила можете да намерите в тази статия в нашия Помощен център. За повече информация относно автоматизираните правила посетете Ad Innovations център.

Автор Андрю Туонг, Продуктов Маркетинг Мениджър

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords