Много онлайн фирми всеки ден може да публикуват онлайн стотици нови артикули, докато наличността на други временно се променя или те трайно се премахват от асортимента. В същото време поведението на потребителите при търсене може да бъде движеща се цел. Всеки ден 16% от търсенията, извършвани с Google, са по нови неизползвани преди заявки. Така че дори при добре управляваните кампании в AdWords, съдържащи хиляди умело подбрани ключови думи, може да бъдат пропуснати подходящи търсения, да се получат закъснения при написването на реклами за нови продукти и да се загуби синхронът с това, което в действителност се предлага на уебсайта ви. Очевидно това не е идеалният вариант за рекламодателите. Не е най-доброто и за крайните потребители, които ценят подходящите реклами, водещи към целеви страници с налични продукти, отговарящи точно на това, което търсят.За да ви помогнем да се справите с тези предизвикателства, стартираме динамичните реклами в мрежата за търсене – нов начин за насочване към подходящи заявки за търсене чрез динамични реклами, генерирани направо от уебсайта ви. Динамичните реклами при търсене имат за цел да допълнят традиционните ви насочени по ключови думи реклами, така че да осигурят повече кликвания и реализации с по-малко усилия. Динамично насочване, реклами и целеви страници

Функцията за динамични реклами в мрежата за търсене използва технологиите на Google за органично обхождане на мрежата и уместност на търсенето, за да поддържа актуален индекс на това, което продавате в уебсайта си, и да задейства рекламата ви при извършването на подходящо търсене. След това други системи генерират динамично заглавие на рекламния текст въз основа на заявката за търсене и текста на най-подходящата ви целева страница. Останалата част от рекламата се основава на шаблон, създаден от вас при настройването на тази функция. 

Динамичните реклами в мрежата за търсене се конкурират в търга на AdWords както обикновено, но само когато за съответната заявка за търсене нямате отговаряща на условията реклама, насочена по ключови думи. Поради това динамичните реклами при търсене се показват само за търсения, при които в противен случай не би се показала ваша реклама, като ви осигуряват увеличено покритие и допълнителни резултати.Практическа работа на потребителите и ефективност

Когато потребителите виждат реклами и целеви страници, предлагащи точно това, което търсят, има по-голяма вероятност да кликнат и да осъществят реализация. Затова не е изненадващо, че забелязахме значителна ефективност при ограниченото тестване, проведено досега. Макар че резултатите варират, по-голямата част от рекламодателите в пилотната фаза установиха 5–10% увеличение на кликванията и реализациите с удовлетворителна възвръщаемост на инвестициите. Някои рекламодатели имат потенциал за по-добри резултати. Пример за това е Apartment Home Living – водещ уебсайт в САЩ за намиране на апартаменти, подходящи за стила на живот. Генералният директор Лоурънс Котър управлява огромен онлайн инвентар от малки обяви за апартаменти, който непрекъснато се променя и увеличава. рез последните пет години рекламните му кампании в AdWords надминаха 15 милиона ключови думи. Няколко седмици след внедряването на динамичните реклами в мрежата за търсене той сподели:


„Използването на динамични реклами при търсене увеличи реализациите с почти 50% при средна цена на реализация, която е със 73% по-ниска от традиционните ни реклами в мрежата за търсене.Динамичните реклами в мрежата за търсене вършат наистина добра работа за намирането на подходящи търсения, от които да се възползваме, за създаването на добри реклами и привличането на посетители към най-подходящата страница в сайта ни.“  


Контроли, отчитане и оптимизиране

Вие определяте дали искате да насочвате към целия си сайт, към определени категории продукти в него, към страници, съдържащи определени думи или с определени низове в URL адреса ви. Същите контроли могат да се използват като отрицателни заедно с традиционните отрицателни ключови думи за прецизиране на насочването и с цел избягване на популяризирането на страници с артикули, които не са в наличност. Продължавате да контролирате офертата си за CPC за всяко насочване.Докато динамичните ви кампании в мрежата за търсене са на ход, получавате пълни отчети за заявките, които са генерирали кликвания, за съответстващите целеви страници и генерираните заглавия за рекламите, средната CPC, кликванията и реализациите. Поддържат се също и множество популярни системи на трети страни за проследяване.С тези отчети и контроли за насочване можете да оптимизирате динамичните реклами в мрежата за търсене чрез познатите ви подходи. За да постигнете максимален брой реализации, направете разбивка, като увеличите офертите за по-ефективните категории и ги намалите за тези с по-ниска ефективност. Използвайте отрицателни ключови думи, за да не се показват рекламите ви за определени търсения или за да спрете популяризирането на някои страници от уебсайта си. Динамичните реклами в мрежата за търсене могат да се използват и за намиране на ключови думи. Определете заявките за търсене с по-висока ефективност и ги добавете в най-подходящата рекламна група като обичайни ключови думи. Наличност и повече подробности

Понастоящем динамичните реклами в мрежата за търсене са налице в ограничен бета тест за всички държави и езици. Можете да се присъедините към списъка със заинтересовани, като се регистрирате тук.За да научите повече, моля, посетете страницата ни за нововъведения в рекламите и секцията с често задавани въпроси в Помощния център на AdWords.Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords