Продължаваме поредицата, свързана с основното оптимизиране на профила. В предишната статия обсъдихме правилното структуриране на профила, в който се съдържат ефективни реклами и списък с ключови думи. Сега да поговорим за две основни настройки на кампанията – насочването и бюджетирането.

1. Насочване

Има два взаимосвързани типа насочване – по език и местоположение. Естествено е вие да знаете най-добре къде може да се намират евентуалните ви клиенти. Най-често, вместо рекламата ви да се показва по целия свят, има смисъл да съсредоточите усилията си върху държавите с най-голям потенциал. Ако услугите ви са до голяма степен локални по своето естество, изберете конкретен град, а не цялата държава.

По-долу можете да намерите няколко съвета за насочването по език и местоположение:
  • Ако ви интересува българският пазар, създайте отделна кампания, която е насочена към българския език, съставете подходящи реклами и ключови думи. Не ги поставяйте в една единствена кампания – така рекламите ви ще са по-уместни.
  • Проверете ефективността на кампанията си по държави (раздел „Величини“ – понякога, за да го видите, трябва да кликнете върху стрелката отдясно на „Аудитории“ – след което „Географски“) и изтрийте онези с най-ниска CTR или още по-добре с най-малък процент на реализация.
  • Една кампания = един език. Няма смисъл да показвате френски реклами на потребители, които говорят български. Има едно изключение обаче. Понякога има логика да добавите английския към българския, руския и други национални езици, ако искате да обхванете всички възможни потребители в конкретна държава. В този случай обаче трябва да се уверите, че географското ви насочване е зададено само за подходящите държави.

2. Бюджет

Как да изберете бюджета си? Колко средства да се похарчат за рекламиране? Само вие можете да отговорите на първия въпрос, но отговорът на втория идва от статистическите данни. Имате например три кампании, но нямате възможност да отделите повече от 600 лв. месечно за рекламиране. Това означава, че за всяка кампания ще са необходими по 200 лв. на месец. Следователно по подразбиране дневният бюджет на кампания ще е около 6,66 лв. Ако една от кампаниите е по-важна от останалите две, определете й 12 лв. на ден, а на другите две – по 4 лв.

Няколко съвета за задаването на дневния бюджет:
  • Проверете колко импресии са пропуснати поради недостатъчен бюджет. За целта на страницата с общ преглед на всичките ви кампании кликнете върху бутона „Графи“ над графиката и поставете отметка до квадратчето, обозначено с „Ефективност“. За всяка кампания можете да видите процента на пропуснатите импресии поради бюджета.
  • Голям ли е този процент? Спряно ли е показването на рекламите, тъй като бюджетът за следващия ден е изчерпан? Опитайте се да преразпределите бюджета си между кампаниите. Ако това отново се окаже недостатъчно, може би е добра идея да се помисли за увеличаване на цялостния бюджет на профила и ресурсите да се разпределят сред отделните кампании.
  • В настройките на кампанията („Предпочитание за позиция“, „Начин на показване“) можете да изберете ускорено или стандартно показване. При първата опция системата ще показва рекламите ви възможно най-често без значение какъв е бюджетът, а при втората – ще се опита да разпредели равномерно средствата през целия ден.
  • В някои дни тя може да разреши преразход на бюджета в профила. Не се тревожете, тази сума ще се компенсира от неизразходени средства в друг ден или от кредитна корекция. Във всеки случай средно за всеки ден от счетоводния период няма да плащате повече от дневния си бюджет.
Посредством препоръките в настоящата и предишната статия научихте как да създадете правилно структуриран профил с подходящ бюджет и насочване. Останаха още няколко въпроса, които трябва да разгледаме: подходящо задаване на разположения и оферти и проследяване на ефективността на профила ви. Те ще бъдат тема на по-нататъшни статии.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords