Ако сега започвате да рекламирате с AdWords или просто се нуждаете от преговаряне на основните положения в програмата, то тази поредица в блога е за вас. В нея ще разгледаме различните елементи, за които е важно да помислите, когато започвате реклама в AdWords. Ще започнем с ключовите думи и как трябва да ги управлявате в профила си.

Ключова дума е терминът, който използвате (дума или фраза), за да се задейства рекламата ви сред спонсорираните връзки. Важно е да помислите какви думи за търсене използват клиентите, когато сърфират и търсят в мрежата. След като добавите нови ключови думи в профила си, има някои практически правила, които е важно да не забравяте.

· Когато ключовите думи започнат да получават трафик, поставете на пауза онези от тях, които имат повече от например 100-200 импресии, но същевременно CTR (честота на кликване), по-малка от 1%. В противен случай това може да окаже отрицателно влияние върху качествения рейтинг на ключовата дума.
· Използвайте 2-3 думи на ключова дума, тъй като само една дума обикновено е твърде обща и недостатъчно конкретна. Например, ако продавате употребявани коли, добре е като ключова дума да имате фразата „употребявани коли“, а не само „кола“. Ако имате ключова дума само „кола“, тя може да бъде задействана от примерно „играчка кола“, „нова кола“ или „боядисване на кола“.
· Ползвайте ключови думи, които се срещат в рекламния текст и са тясно свързани с рекламата, продукта и целевата страница, които ще рекламирате.
· При по-висок качествен рейтинг ще рекламирате повече със същия бюджет.
· Въведете ключовите думи и в единствено, и в множествено число, за да обхванете всички думи за търсене.

Какви са предимствата, ако постъпите така? Като начало, по-конкретните ключови думи с по-голяма уместност генерират повече кликвания, които водят до повече клиенти, посещаващи сайта ви. Това означава също, че маркетингът ви е по-насочен и че плащате за кликвания, извършени от клиенти, които са подходящи за бизнеса ви. Освен това по този начин получавате по-добър контрол върху показваното послание.

Надяваме се тези съвети да ви бъдат полезни, когато рекламирате с AdWords. Можете да намерите повече информация за това, как да съставите ефективен списък с ключови думи, тук. Също така можете да да намерите още полезна информация в Ръководството на AdWords за начинаещи в Помощния център на програмата.

Очаквайте следващата публикация от поредицата за начинаещи в блога.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords