Може би повечето от вас са забелязали, че центърът за отчети е в процес на миграция. Напоследък получихме много запитвания как да направим отчет за невалидни кликвания. Както знаете, Google активно прилага няколко техники за защита на кликванията, за да се бори с невалидната дейност. Кликванията, които Google разпознава като невалидни, автоматично се филтрират, не сте таксувани за тях и не се отразяват в отчетите ви. Колко клика са били филтрирани от отчетите ви можете да разберете именно чрез отчета за невалидни кликвания.

Влезте в Adwords профила си, меню “Кампании” и от падащото меню в края на лентата сложете отметка на “Размери”. Изберете “ОК”.В раздел “Размери”, кликнете върху “Графи”, за да зададете кои параметри искате да видите в отчета си.Сложете отметка съответно до “Невалидни кликвания”, “Честота на невалидните кликвания” или друг параметър, който искате да следите и запазете промените.Ще получите отчет за зададен от вас период, по дни, за филтрираните невалидни кликове. За да свалите отчета кликнете на иконката със стрелка надолу.Изберете име за отчета си и кликнете “Създаване”.Ще публикуваме и други важни отчети, за които често получаваме въпроси как могат да бъдат генерирани.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords