Наскоро беше обявено пускането на Google Instant (Google Динамично търсене) и въпреки, че е активно само за няколко домейна (.com, .co.uk, .fr, .it, .de, .es, .ru), получихме въпроси от български рекламодатели, които рекламират в чужбина: ‘Сега какво броим за импресия’и ‘Какво ще се случи с качествения рейтинг на ключовите ми думи?’. Google Instant е нов, интерактивен начин на работа на Google.com, при който резултатите на страницата динамично се променят с всяка буква, която изписвате в полето за търсене.

Този нов интерфейс се отнася както за резултатите от свободно търсене, така и за съответните реклами. Google Instant не променя начина по който се показват рекламите. Разликата е, че сега свободните резулати от търсене и рекламите се показват в резултат не на направено търсене, а на ‘предсказано търсене’. Например, ако потребител започне да пише 'flow' в Google.com, алгоритъмът ще приеме като предсказано търсене 'flowers'. Резултатите и рекламите, които ще се появят на страницата, ще бъдат тези, които биха се появили ако потребителят е изписал цялата дума 'flowers'.Ако обаче въпросният потребител добави ‘c’ след ‘flow’, алгоритъмът вече предсказва друго търсене и то е ‘flowchart’. Резултатите веднага се променят за търсене на 'flowchart’, рекламите също.Да си дойдем на думата. Ако пoтребителят напише flow и след 1 секунда добави с, това брои ли се за импресия на рекламите, които са се появили на екрана след изписването на flow. Отговорът е не. Импресия е, ако потребителят започне да пише и направи пауза за повече от 3 секунди. По-долу сме показали и графика показваща какво се брои за импресия (натискане на enter, натискане на search, избор на някой от предсказаните резултати, избор от опциите в дясно, кликване на някой от резултатите на страницата или пауза от 3+ секунди).Възможно е това да окаже влияние на броя импресии, които рекламата Ви получава, но също така ще Ви донесе много по-качествени кликове, тъй като Google Instant подтиква потребителите всъщност да избират и изписват много по-подробно заявките за търсенията си, така че да съответстват възможно най-точно на отговорите, които търсят.
Нашата система не променя начина по който определя качествения рейтинг на ключовите Ви думи, позицията и цената Ви на клик. Както Вие, така и конкурентите Ви се оценяват по еднакъв начин. Ако броят на импресиите Ви се промени заради Google Instant, то такъв ще е ефекта и за Вашите конкуренти.
Допълнителна информация за Google Динамично търсене можете да намерите и в нашия помощен център тук.

Публикувано от Катя Гугалова, Екипът на Google AdWords